Ger pulserad radiofrekvensbehandling av fasettledsnerver smärtlindrande effekt hos patienter med långvarig halsryggsmärta?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Långvarig halsryggsmärta (nacke, huvud och övre delarna av ryggen) är vanligt och drabbar de flesta vuxna någon gång under livstiden. Olika smärtlindrande behandlingsalternativ finns. Dock finns det en stor osäkerhet om pulserad radiofrekvensbehandling av fasettledsnerver ger smärtlindrande effekt.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Ger behandling med pulserad och isoterm radiofrekvensbehandling av fasettledsnerver någon smärtlindrande effekt hos patienter med långvarig halsryggsmärta, som svarat positivt på diagnostiska fasettblockader

Upplysningstjänstens svar

Det har publicerats mycket få studier om pulserad och isoterm radiofrekvensbehandling av fasettledsnerver och smärtlindrande effekter hos patienter med långvarig halsryggsmärta (nacke, huvud och övre delarna av ryggen). Upplysningstjänsten har endast funnit två relevanta studier, båda utan kontrollgrupp. I en av studierna hade dessutom mer än hälften av patienterna inte halsryggsmärta, utan smärta från nedre ryggen.

Eftersom de publicerade studierna inkluderar få patienter, totalt 128 (varav 45 med halsryggsmärta), och saknar kontrollgrupp, är resultaten svårvärderade.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-03-14

Identifierade studier

Okontrollerade studier för effekt av pulserad radiofrekvensbehandling för behandling av långvarig fasettledssmärta

Mikeladze G, Espinal R, Finnegan R, Routon J, Martin D. Pulsed radiofrequency application in treatment of chronic zygapophyseal joint pain. Spine Journal 2003;3:360-362.

Liliang PC, Lu K, Hsieh CH, Kao CY, Wang KW, Chen HJ. Pulsed radiofrequency of cervical medial branches for treatment of whiplash-related cervical zygapophysial joint pain. Surgical Neurology 2008;70:S50-S55.


Frågeställare

Försäkringskassan

Datum

2013-08-26

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson

Övriga medarbetare

HG Hårdemark, specialist i neurologi

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2013-09-02
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/radiofrekvensbehandling

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2013-03-14

Databaser
Embase & Medline via embase.com, The Cochrane Library, CRD,


EMBASE & Medline via embase.com, 13 Mars 2013

Does pulsed radiofrequency treatment of facet nerves give analgesic effect in patients with chronic neck back pain?

 

Search terms

Items found

Population

1.     

'zygapophyseal joint'/exp OR 'zygapophyseal joint':ab,ti OR 'zygapophysial joint':ab,ti OR 'apophyseal joint':ab,ti OR 'z-joint':ab,ti OR 'z joint':ab,ti OR facet:ab,ti

9455

Intervention

2.     

'pulsed radiofrequency treatment'/exp OR 'pulsed radiofrequency':ab,ti

449

Final

(#1 AND #2)

33

ab,ti: abstract or title

exp: explosion searches, mapped searches of index terms

MeSH: term from the controlled vocabulary, including terms
found below this term in mesh hierarchy

No index: free text search in all fields

 

 

Cochrane, 14 Mars 2013

Does pulsed radiofrequency treatment of facet nerves give analgesic effect in patients with chronic neck back pain?

 

Search terms

Items found

Population

3.     

   MeSH descriptor: [Zygapophyseal Joint] explode all trees

 

61

4.     

    "zygapophyseal" or "zygapophysial" or "apophyseal" or "z-joint" or "z joint" or facet

685

Intervention

5.     

   MeSH descriptor: [Pulsed Radiofrequency Treatment] explode all trees

3

6.     

"Pulsed Radiofrequency"

22

Combined sets

7.     

(#1 OR #2) AND (#3 OR #4)

4 (CR2, CT 2)

Final

 

4

       

ab,ti: abstract or title

exp: explosion searches, mapped searches of index terms

MeSH: term from the controlled vocabulary, including terms found below
this term in mesh hierarchy

No index: free text search in all fields

 

 

CRD 25 oktober 2012

Does pulsed radiofrequency treatment of facet nerves give analgesic effect in patients with chronic neck back pain?

 

Search terms

Items found

Intervention:

8.     

"Pulsed Radiofrequency"

1

Final

 

1

ab,ti: abstract or title

exp: explosion searches, mapped searches of index terms

MeSH: term from the controlled vocabulary, including terms found below
this term in mesh hierarchy

No index: free text search in all fields

Sidan publicerad