Prontosan vid svårläkta sår

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Svårläkta sår medför stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Dessa sår är svåra att behandla och det finns ingen konsensus om bästa behandling. Infektioner i såret är vanligt och påverkar sårläkningen negativt.

Antiseptiska preparat såsom PHMB (polyhexamethylen biguanide, ofta kallad polyhexanid), silver, jod och honung används. PHMB ingår i gruppen superoxiderade lösningar.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är Prontosan sårspollösning effektiv vid sårrengöring av bensår jämfört med andra superoxiderade lösningar?

Upplysningstjänstens svar

Prontosan är en sårrengöringsvätska som sägs ha rengörande och bakteriedödande egenskaper. Prontosan är en av flera PHMB-produkter som finns tillgängliga.

Upplysningstjänsten identifierade inga studier som har jämfört effekten av Prontosan med andra superoxiderade lösningar vid sårrengöring. Däremot identifierades två studier där forskarna studerade effekten av Prontosan hos patienter med bensår jämfört med rengöring med fysiologisk saltlösning [2,3]. Det fanns ytterligare en studie, men på patienter med trycksår [4]. I denna studie användes Prontosan sårgel.

Endast ett fåtal patienter ingår i två studier av bensår (totalt 152 patienter). En av dessa är dessutom inte randomiserad utan en retrospektiv studie. Sammantaget gör detta att det är svårt att bedöma sårrengöringsvätskan Prontosans rengörande och antibakteriella effekt. Huruvida Prontosan är bättre än andra antiseptiska produkter är oklart då inga jämförande studier finns.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-11-14.

Identifierad litteratur

Inkluderade primärstudier

Andriessen AE, Eberlein T. Assessment of a wound cleansing solution in the treatment of problem wounds. Wounds: A Compendium of Clinical Research & Practice. 2008;20(6):171-5.

Romanelli M, Dini V, Barbanera S, Bertone MS. Evaluation of the efficacy and tolerability of a solution containing propyl betaine and polihexanide for wound irrigation. Skin pharmacology and physiology. 2010;23 Suppl:41-4.

Valenzuela AR, Perucho NS. [The effectiveness of a 0.1% polyhexanide gel]. Revista de enfermeria (Barcelona, Spain). 2008;31(4):7-12.


Frågeställare

Distriktssköterska, Stockholm

Datum

2014-06-12

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jenny Odeberg, jenny.odeberg@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-06-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/prontosan

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2013-11-14

Databaser

PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Embase via embase,
CINAHL via EBSCO.

Söktermer

PubMed via NLM 14 November 2013
Prontosan
  Search terms Items found
Population:
1. ( wound[Title/Abstract] AND ( healing[Title/Abstract] OR infection[Title/Abstract] ) ) OR "Wound Infection"[Mesh] OR "Wound Healing"[Mesh] OR ulcer[Title/Abstract] OR "Ulcer"[Mesh] 224 488
Intervention:
2. Prontosan[tiab] OR "undecylenamidopropyl betain"[tiab] OR undecylenamidoproyl-betain[tiab] OR Betaine[tiab] OR "polyaminopropyl biguanid"[tiab] OR polyhexanid*[tiab] OR Polihexanide[tiab] OR PHMB[tiab] 4 068
Final 1 AND 2 48

 

 

Cochrane Library via Wiley 14 November 2013
Prontosan

 

Search terms

Items found

Population: Skriv text här...

1.     

MeSH descriptor: [Wound Infection] explode all trees

2 976

2.     

MeSH descriptor: [Wound Healing] explode all trees

4 011

3.     

MeSH descriptor: [Ulcer] explode all trees

136

4.     

wound*:ti,ab,kw and healing:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

5 208

5.     

wound*:ti,ab,kw and infection*:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

4 966

6.     

ulcer:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

12 086

7.     

1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6

20 378

Intervention: Skriv text här...

8.     

Prontosan:ti,ab,kw or "undecylenamidopropyl betain":ti,ab,kw or undecylenamidoproyl-betain:ti,ab,kw or Betaine:ti,ab,kw or "polyaminopropyl biguanid":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

105

9.     

polyhexanid*:ti,ab,kw or Polihexanide:ti,ab,kw or PHMB:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

69

10.  

8 OR 9

170

Final

7 AND 10

CENTRAL/13

EED/2

 

 

Embase via embase.com 14 November 2013

Prontosan

 

Search terms

Items found

Population: Skriv text här...

1.     

'wound infection'/exp OR 'wound healing'/exp OR 'ulcer'/exp OR (wound*:ab,ti AND infection*:ab,ti) OR (wound*:ab,ti AND healing:ab,ti) OR ulcer*:ab,ti AND [embase]/lim

304 537

Intervention: Skriv text här...

2.     

prontosan:ab,ti OR 'undecylenamidopropyl betain':ab,ti OR 'undecylenamidoproyl betain':ab,ti OR betaine:ab,ti OR 'polyaminopropyl biguanid':ab,ti OR polyhexanid*:ab,ti OR polihexanide:ab,ti OR phmb:ab,ti AND [embase]/lim

3 656

Final

1 AND 2

108

 

 

CINAHL via EBSCO 14 November

Prontosan

 

Search terms

Items found

Population: Skriv text här...

1.     

(MH "Wound Infection+") OR (MH "Wounds, Chronic") OR (MH "Wound Healing+") OR (MH "Venous Ulcer") OR (MH "Heel Ulcer") OR (MH "Pressure Ulcer+") OR (MH "Foot Ulcer+") OR (MH "Skin Ulcer+") OR (MH "Leg Ulcer+")

32 407

2.     

TI wound* AND TI infection* 

694

3.     

AB wound* AND AB infection* 

3 612

4.     

TI wound* AND TI healing

2 526

5.     

AB wound* AND AB healing 

5 041

6.     

TI ulcer* OR AB ulcer*

14 922

7.     

1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6

41 142

Intervention: Skriv text här...

8.     

TI Prontosan OR TI "undecylenamidopropyl betain" OR TI undecylenamidoproyl-betain OR TI Betaine OR TI "polyaminopropyl biguanid" OR TI polyhexanid* OR TI Polihexanide OR TI PHMB 

79

9.     

AB Prontosan OR AB "undecylenamidopropyl betain" OR AB undecylenamidoproyl-betain OR AB Betaine OR AB "polyaminopropyl biguanid" OR AB polyhexanid* OR AB Polihexanide OR AB PHMB

108

10.  

8 OR 9

139

Final

7 AND 10

41

Sidan publicerad