Portfria perifera venkatetrar

Perifera venkatetrar används mycket i hälso- och sjukvården och är också ofta orsak till vårdrelaterade infektioner. I norra Europa används vanligtvis katetrar med en extra andra port. Katetrar som saknar denna, så kallade portfria katetrar, skulle möjligen kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan införandet av portfria perifera venkatetrar minska antalet vårdrelaterade infektioner?

Sammanfattning SBU Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat en före-efterstudie där man undersöker fall av meticillin-resistent Staphylococcus aureus, MRSA, och vårdrelaterade infektioner efter att man bytt från katetrar med port till portfria katetrar. Detta gjordes i samband med flera andra interventioner, som hur länge en kateter fick sitta kvar, vilket gör att det är svårt att dra slutsatser av resultaten. Det finns också en nyligen avslutad randomiserad kontrollerad studie, som dock inte publicerats än.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Strauss KW, Onia R, Van Zundert AA. Peripheral intravenous catheter use in Europe: towards the use of safety devices. Acta anaesthesiologica Scandinavica 2008;52:798-804.
  2. Cooper DM, Whitfield MD, Newton D, Chiarella J, Machaczek KK. Introduction of a non-ported peripheral intravenous catheter with multi-use blood control septum offers improvements in the overall efficiency of the procedure and is clinically well accepted. International Journal of Healthcare Technology and Management 2016;15:177-93.
  3. Easterlow D, Hoddinott P, Harrison S. Implementing and standardising the use of peripheral vascular access devices. Journal of clinical nursing 2010;19:721-7.
  4. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02213965.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2016-10-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201621

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Jessica Dagerhamn vid SBU.

Sidan publicerad