Antal läkarundersökningar på BB

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

I Sverige ska nyfödda barn genomgå minst en barnläkarundersökning innan hemgång från BB. Rutinerna för när dessa läkarundersökningar sker samt om det är en eller flera undersökningar kan variera i landet. Läkarundersökningen syftar bland annat till att upptäcka medfödda hjärtfel och höftledsinstabilitet.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vad finns det för studier som undersöker skillnader mellan en eller två barnläkarundersökningar?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT), en kontrollerad icke randomiserad studie samt en kohortstudie som undersöker skillnaden mellan att utföra en eller två barnläkarundersökningar.

Sammantaget drar författarna till studierna slutsatsen att en andra barnläkarundersökning inte är fullt motiverad, men att man möjligtvis kan göra en andra undersökning av höftlederna hos de nyfödda. Studierna har dock fått kritik, bl a för att de inte är dimensionerade till att kunna dra några slutsatser om hur många extra barn med medfött hjärtfel eller höftledsinstabilitet en andra undersökning skulle kunna identifiera. 

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-11-15.

Identifierad litteratur

Identifierade studier

Glazener CM, Ramsay CR, Campbell MK, Booth P, Duffty P, Lloyd DJ, et al. Neonatal examination and screening trial (NEST): a randomised, controlled, switchback trial of alternative policies for low risk infants. Bmj 1999;318:627-31.

One or two routine neonatal examinations? Bmj 1991;302:1209.

Moss GD, Cartlidge PH, Speidel BD, Chambers TL. Routine examination in the neonatal period. Bmj 1991;302:878-9. 


Frågeställare

Verksamhetschef, Jönköpings län

Datum

2012-11-22

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Christel Hellberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2012-12-04
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/bb

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning t o m 2012-11-15 

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination

Söktermer

PubMed via NLM 15 Nov 2012

Neonatal examination

Search terms

Items found

Intervention:

1.

("Infant, Newborn, Diseases"[Mesh:NoExp] OR "Neonatal Screening"[Mesh]) AND ("Physical Examination"[Mesh:NoExp])

204

2.

("routine examination"[Title/Abstract]) AND (newborn OR neonate[Title/Abstract]) OR “postnatal examination"[Title/Abstract] OR "neonatal examination"[Title/Abstract])

317

3.

2 OR 3

507

Final

12

507

 

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy;
[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Cochrane Library via Wiley 15 Nov 2012

Neonatal examination

Search terms

Items found

Intervention:

1.

(MeSH descriptor: [Neonatal Screening] this term only or MeSH descriptor: [Infant, Newborn, Diseases] this term only) AND MeSH descriptor: [Physical Examination] this term only

9

2.

(newborn or neonate or infant or neonatal):ti,ab,kw (Word variations have been searched) near "examination":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

200

3.

"postnatal examination":ti,ab,kw or "neonatal examination":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

4

Final

1 OR 2 OR 3

201

CDSR: 4

DARE: 2

CENTRAL:191

HTA: 2

EED: 2

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

MeSH descriptor, this term only or = Term from the Medline controlled vocabulary, excluding terms found below this term in
the MeSH hierarchy; ti,ab,kw = Title, abstract or keyword; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase;
near = words on both sides must appear within six words from each other

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

CENTRAL= Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

HTA = Health Technology Assessments

EED = Economic Evaluations


Centre for Reviews and Dissemination 13 Nov 2012

Neonatal examination

Search terms

Items found

Intervention:

1.

(MeSH DESCRIPTOR Infant, Newborn, Diseases EXPLODE ALL TREES OR

MeSH DESCRIPTOR Neonatal Screening) AND MeSH DESCRIPTOR Physical Examination EXPLODE ALL TREES

15

2.

(newborn OR neonate OR infant OR neonatal) AND (examination)

178

3.

("postnatal examination") OR ("neonatal examination")

4

Final

1 OR 2 OR 3

189

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

MeSH DESCRIPTOR, EXPLODE ALL TREES = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term
in the MeSH hierarchy; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad