Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med sjukgymnastik enligt gradvis ökad träning (GET) hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom/myalgisk encefalomyelit (KTS/ME)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kroniskt trötthetssyndrom eller myalgisk encefalomyelit (KTS/ME) innebär bland annat att en person känner sig mycket svag och utmattad och har känt så under ett halvår eller mer. Trots vila lyckas personen inte återhämta sig. Gradvis ökad träning eller Graded Exercise Therapy (GET) inkluderar att behandlare och patient gemensamt sätter upp träningsmål.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Ger KBT i kombination med sjukgymnastik enligt GET någon positiv behandlingseffekt hos patienter med KTS/ME?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en systematisk kartläggning över systematiska översikter från 2011, där författarna bland annat undersökt vilken behandlingseffekt KBT och sjukgymnastik enligt GET ger hos personer med KTS/ME. Vi har också identifierat en systematisk översikt från 2013 som undersöker effektiviteten av KBT och sjukgymnastik enligt GET hos barn och ungdomar med KTS/ME.

I sammanställningen/översikten över systematiska översikter drar författarna slutsatsen att KBT och sjukgymnastik enligt GET troligen ger en positiv effekt hos personer med kroniskt trötthetssyndrom. För andra interventioner, individuella eller sammansatta, är dokumentationen av låg kvalitet eller helt frånvarande. Fler studier behövs för att kunna dra slutsatser om effekt.

I översikten över barn och ungdomar med KTS/ME drar författarna slutsatsen att det behövs fler studier för att kunna dra slutsatser om effekt för olika behandlingsmetoder.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-03-11.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter/sammanställningar över systematiska översikter

Larun L, Brurberg KG, Fonhus MS, Kirkerhei I. [Treatment of chronic fatigue syndrome CFS/ME]. Oslo, Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC); 2011.

Knight SJ, Scheinberg A, Harvey AR. Interventions in pediatric chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A systematic review. Journal of Adolescent Health 2013;53:154-165.


Frågeställare

Försäkringskassan, Västra Götaland

Datum

2014-04-02

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2014-04-02
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/kts

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-03-11

Databaser
EMBASE and MEDLINE via embase.com, The Cochrane Library, CRD

Söktermer

EMBASE and MEDLINE via embase.com 11 Mars 2014

Cognitive behavioral therapy (CBT) in combination with physical therapy according to graded exercise therapy (GET) for patients with chronic fatigue syndrome / myalgic encefalmyelit (CFS / ME)

 

Search terms

Items found

Population

1.     

'chronic fatigue syndrome'/exp OR 'encephalomyelitis':ab,ti OR 'fatigue'/exp OR fatigue:ab,ti

166346

Intervention

2.     

'cognitive therapy'/exp OR 'cognitive behavioral':ab,ti OR cbt

41557

3.     

'exercise'/exp OR excercise:ab,ti OR 'kinesiotherapy'/exp

233568

Combined sets

4.     

#1 AND #2 AND #3

541

Study types

5.     

'systematic review'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp OR meta:ab,ti OR (randomized AND controlled)

591283

Final

#4 AND #5

152

 

 

Cochrane 11 Mars 2014

Cognitive behavioral therapy (CBT) in combination with physical therapy according to graded exercise therapy (GET) for patients with chronic fatigue syndrome / myalgic encefalmyelit (CFS / ME)

 

Search terms

Items found

Population

1.

"chronic fatigue syndrome":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

413

2.

MeSH descriptor: [Fatigue Syndrome, Chronic] explode all trees

247

3.

MeSH descriptor: [Encephalomyelitis] explode all trees

256

4.

encephalomyelitis:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

72

Intervention

5.

MeSH descriptor: [Exercise] explode all trees

12693

6.     

GET:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

2537

7.     

"exercise":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

37441

Combined sets

8.     

#1 OR #2 OR #3 OR #4

512

9.     

#5 OR #6 OR #7

41351

10.  

#8 AND #9

82

Final

 

82

(CDSR 2

DARE 4

CCRCT 68

HTA 5

NHS EE 3)

 

 

CRD 11 Mars 2014

Cognitive behavioral therapy (CBT) in combination with physical therapy according to graded exercise therapy (GET) for patients with chronic fatigue syndrome / myalgic encefalmyelit (CFS / ME)

 

Search terms

Items found

Population

1.

MeSH DESCRIPTOR Fatigue Syndrome, Chronic EXPLODE ALL TREES

39

2.

(chronic fatigue syndrome) -any field

53

3.

MeSH DESCRIPTOR Encephalomyelitis EXPLODE ALL TREES

39

Intervention

4.

MeSH DESCRIPTOR Exercise EXPLODE ALL TREES

923

5.

(Exercise) – all field

3019

6.

(GET) -– all field

143

Combined sets

7.

#1 OR #2 OR #3

3257

8.

#4 OR #5 OR #6

57

9.

#7 AND #8

21

Final

 

21

Sidan publicerad