Kaliumpermanganat vid svårläkta sår

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Svårläkta sår innebär ett stort lidande för patienterna, och medför dessutom stora kostnader för sjukvården. Konsensus om bästa behandling saknas, men användningen av kaliumpermanganat är utbredd när det gäller specifikt vätskande svårläkta sår.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är kaliumpermanganat effektivt för behandling av svårläkta sår?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten identifierade inga randomiserade kontrollerade studier i vilka man har jämfört effekten av behandling med kaliumpermanganat med effekten av behandling med andra preparat eller placebo.

Två studier identifierades där man jämförde bakteriebelastningen i sår före behandling med kaliumpermanganat med bakteriebelastningen efter behandling med kaliumpermanganat. Totalt ingår endast 44 patienter i de två studierna. Båda saknar kontrollgrupp och i den ena utfördes ingen statistisk analys.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

SBU har inte tagit artiklar skrivna på andra språk än engelska, svenska eller tyska i beaktande (totalt 163 artiklar).

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-12-18.

Identifierad litteratur

Identifierade studier om kaliumpermanganat vid svårläkta sår

Hansson C, Faergemann J. The effect of antiseptic solutions on microorganisms in venous leg ulcers. Acta Derm Venereol 1995;75:31-33. 

Gehring W, Glutsch J, Schönian U, Gehse M, Gloor M. Vergleich der antimidrobiellen Wirkung von Kaliumpermanganat allein und in Kombination mit Ozonbegasung. Phlebologie 1992;21(1):24-26. 


Frågeställare

Distriktssköterska, Skåne

Datum

2015-02-23

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Ida Envall

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-02-23
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/kaliumpermanganat

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2014-12-18.

Databaser

PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Embase via embase

Söktermer

PubMed via NLM 17 december 2014

Potassium permanganate
  Search terms Items found
Population:
1. ulcer [Mesh] OR leg ulcer [MeSH] OR pyoderma[MeSH] 30615
2. ulcer* [tiab] OR wound* [tiab] OR “diabetic foot” [tiab] OR “pyoderma   gangrenosum” [tiab] OR “atrophie blanche” [tiab] OR “ulcus cruris” [tiab] OR Charcot [tiab] OR “heel pressure” [tiab] OR ((diabet*[tiab]) AND (foot[tiab] OR feet[tiab] OR “lower extremity” [tiab] OR “lower extremities” [tiab])) 307180
3. wound healing [MeSH] 93996
Intervention:
4. potassium permanganate[MeSH] OR "potassium permanganate"[tiab] OR
permanganate of potash"[tiab]
2168
Final (1 OR 2 OR 3) AND 4 57

 

 

Cochrane Library via Wiley 17-18 december 2014

Potassium permanganate
  Search terms Items found
Population:
1. ulcer [Mesh] OR ”leg ulcer” [Mesh] OR ”pyoderma gangrenosum”[Mesh] 1360
2. ulcer*:ti,ab,kw OR wound*:ti,ab,kw OR ”diabetic foot”:ti,ab,kw OR ”pyoderma gangrenosum”:ti,ab,kw OR ”atrophie blanche”:ti,ab,kw OR ”ulcus cruris”:ti,ab,kw OR Charcot:ti,ab,kw OR ”heel pressure”:ti,ab,kw 28639
3. diabet*:ti,ab,kw AND (foot:ti,ab,kw OR feet:ti,ab,kw OR “lower extremity” :ti,ab,kw OR ”lower extremities” :ti,ab,kw) 1388
4. “wound healing” :ti,ab,kw OR wound healing[Mesh] 6134
5. 1 OR 2 OR 3 OR 4 29588
Intervention:
6. potassium permanganate [Mesh] OR ”potassium permanganate” :ti,ab,kw OR ”permanganate of potash” :ti,ab,kw 9
Final 5 AND 6 2

 

 

Embase via embase.com 18 december 2014

Potassium permanganate
  Search terms Items found
Population:
1. ulcer/exp OR wound/exp OR “pyoderma gangrenosum”/exp 376883
2. ulcer:ab,ti OR ulcers:ab,ti OR wound:ab,ti OR wounds:ab,ti OR “diabetic foot”:ab,ti OR “pyoderma gangrenosum”:ab,ti OR “atrophie blanche”:ab,ti OR “ulcus cruris”:ab,ti OR Charcot:ab,ti OR “heel pressure”:ab,ti 295252
3. diabetic:ab,ti AND (foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR “lower extremity”:ab,ti OR “lower extremities”:ab,ti) 11536
4. “wound healing”/exp 108498
5. 1 OR 2 OR 3 OR 4 479572
Intervention:
6. ”potassium permanganate”:ab,ti OR ”permanganate of potash”:ab,ti OR ”permanganate potassium”/exp 34125
Final 5 AND 6 170

Sidan publicerad