Grön rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Stressrelaterad ohälsa drabbar många svenskar. Detta kan leda till exempelvis utmattningssyndrom vilket ofta leder till sjukskrivning. Det är oklart hur man på bästa sätt kommer till rätta med stressrelaterad ohälsa. Grön rehabilitering kan bestå av bland annat trädgårdsterapi och djurterapi och har föreslagits som en möjlig behandlingsmetod.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan grön rehabilitering ge högre andel som återgår i arbete än sedvanlig behandling hos personer som är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa?

Upplysningstjänstens svar

Den här typen av frågor är svåra att besvara. Eftersom grön rehabilitering kan ha flera olika komponenter är det svårt att veta vilken del, om någon, som faktiskt har effekt. Det är inte möjligt att blinda studiedeltagarna, vilket i kombination med att utfallsmåtten många gånger är subjektiva, ökar risken för systematiska fel. I observationsstudierna bör man vara uppmärksam på risken för skillnader i rekrytering av patienter till experiment- respektive kontrollgrupp på grund av patienternas önskemål om behandling.

Upplysningstjänsten identifierade inga systematiska översikter som tar upp grön rehabilitering och som beskriver återgång i arbete. Däremot identifierade vi två systematiska översikter, den ena över grön rehabilitering vid psykisk ohälsa, den andra av grön rehabilitering generellt. Författarna till dessa drar slutsatsen att grön rehabilitering kan ha positiv effekt, men skriver också att fler och bättre studier bör genomföras.

Vi har också identifierat en fall-kontrollstudie över grön rehabilitering och återgång i arbete. Författarna hittade inga skillnader i sjukskrivning mellan grupperna.

Dessutom identifierades en studie med kvalitativ analysmetodik avseende svenska kvinnor som genomgick grön rehabilitering i syfte att komma tillbaka till arbete.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-04-08.

Identifierad litteratur

Utfallsmått

Annerstedt M, Wahrborg P. Nature-assisted therapy: systematic review of controlled and observational studies. Scandinavian journal of public health 2011;39:371-88.

Systematiska översikter

Annerstedt M, Wahrborg P. Nature-assisted therapy: systematic review of controlled and observational studies. Scandinavian journal of public health 2011;39:371-88.

Clatworthy J, Hinds J, Camic PM. Gardening as a mental health intervention: A review. Mental Health Review Journal 2013;18:214-25.

Primärstudier

Wahrborg P, Petersson IF, Grahn P. Nature-assisted rehabilitation for reactions to severe stress and/or depression in a rehabilitation garden: long-term follow-up including comparisons with a matched population-based reference cohort. Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine 2014;46:271-6.

Eriksson T, Westerberg Y, Jonsson H. Experiences of women with stress-related ill health in a therapeutic gardening program. Canadian journal of occupational therapy. Revue canadienne d'ergotherapie 2011;78:273-81.


Frågeställare

Verksamhetsanalytiker, Värmland

Datum

2014-05-30

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn jessica.dagerhamn@sbu.se

Övriga medarbetare

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-05-30
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2014-04-08

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, AMED via Dialog,
PsycINFO via EBSCO

Söktermer

PubMed via NLM 8 April 2014

Nature assisted therapy

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

"Horticultural Therapy"[Mesh]

12

2.     

"Nature"[Mesh]

577

3.     

(((("horticultural therapy"[Title/Abstract]) OR "nature assisted"[Title/Abstract]) OR wilderness[Title/Abstract]) OR garden[Title/Abstract]) OR ecotherapy[Title/Abstract]

5052

4.     

1 OR 2 OR 3

5619

Intervention:

5.     

(("Depressive Disorder"[Mesh]) AND "Depression"[Mesh]) OR "Stress, Psychological"[Mesh]

93 001

6.     

(stress[Title/Abstract]) OR depress*[Title/Abstract]

730 458

7.     

5 OR 6

770 515

Final

4 AND 7

223

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the
MeSH hierarchy

[MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

[TI] = Title

[AU] = Author

[TW] = Text Word

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 8 April 2014

Nature assisted therapy

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

MeSH descriptor: [Horticultural Therapy] explode all trees

4

2.     

MeSH descriptor: [Nature] explode all trees

10

3.     

"horticultural therapy":ti,ab,kw or "nature assisted":ti,ab,kw or wilderness:ti,ab,kw or garden:ti,ab,kw or ecotherapy:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

110

Final

1 OR 2 OR 3

CDSR/4

DARE/3

CENTRAL/113

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[AU] = Author

[MAJR] = MeSH Major Topic

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

 

 

AMED via Dialog 8 April 2014

Nature assisted therapy

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

SU.EXACT.EXPLODE("HORTICULTURE") OR SU.EXACT.EXPLODE("GARDENING")

265

2.     

ti("horticultural therapy") OR ti("nature assisted") OR ti(wilderness) OR ti(garden) OR ti(ecotherapy)

63

3.     

ab("horticultural therapy") OR ab("nature assisted") OR ab(wilderness) OR ab(garden) OR ab(ecotherapy)

81

4.     

1 OR 2 OR 3

359

Intervention:

5.     

(SU.EXACT.EXPLODE("STRESS DISORDERS POST TRAUMATIC") OR SU.EXACT.EXPLODE("STRESS PSYCHOLOGICAL"))

6150

6.     

ti(depress*) OR ti(stress)

4413

7.     

ab(depress*) OR ab(stress)

99525

8.     

5 OR 6 OR 7

14 748

Final

4 AND 8

17

SU.EXACT.EXPLODE= Term from the AMED controlled vocabulary
including
terms found below this term in the hierarchy

ab = Abstract

ti = Article Title

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

PsycINFO via EBSCO 8 April 2014

Nature assisted therapy

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

((DE "Horticulture Therapy") OR (DE "Nature (Environment)")) OR (DE "Wilderness Experience")

1264

2.     

TI "horticultural therapy" OR TI "nature assisted" OR TI wilderness OR TI garden OR TI ecotherapy

778

3.     

AB "horticultural therapy" OR AB "nature assisted" OR AB wilderness OR AB garden OR AB ecotherapy

1907

4.     

1 OR 2 OR 3

3203

Intervention:

5.     

((DE "Depression (Emotion)") OR (DE "Major Depression")) AND (DE "Stress" OR DE "Stress Management" OR DE "Stress Reactions")

4572

6.     

TI stress OR TI depress*

129 313

7.     

AB stress OR AB depress*

319 394

8.     

5 OR 6 OR 7

331 854

Final

4 AND 8

136

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

AB = Abstract

AU = Author

DE = Term from the thesaurus

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus

MM = Major Concept

TI = Title

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's searchable fields

ZC = Methodology Index

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad