Folsyratillskott vid cancerbehandling med cytostatika eller strålning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Folsyrakosttillskott ges ibland vid cancerbehandling med cytostatika eller strålning. Folsyra kan ha både en skyddande effekt på utvecklingen av vissa cancerformer och en stimulerande effekt på tillväxten av vissa tumörer.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka risker finns det med ett folsyratillskott på 160–250 mikrogram/dag, över längre tid, vid cancerbehandling med cytostatika eller strålning? Påverkar dosen folsyra cytostatika- eller strålbehandlingen?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två observationsstudier som undersökt riskerna med folsyratillskott vid cancerbehandling med cytostatika eller strålning. En studie undersökte risken för återfall av prostatacancer över tid efter strålbehandling och en annan studie undersökte antalet dödsfall över tid efter bröstcancerbehandling med cytostatika. Totalt folsyraintag uppskattades genom att patienterna fick redogöra för konsumtionen av mat och vitamintillskott. Behandlingstiden framgår dock inte i någon av studierna. Studiernas resultat baseras på få studiedeltagare.   

Författarna till prostatacancerstudien drar slutsatsen att konsumtionen av mat och multivitaminer som innehåller folsyra inte är associerad med återfall av prostatacancer efter strålbehandling.

Författarna till bröstcancerstudien konstaterar att folsyratillskott troligen inte påverkar överlevnaden efter bröstcancerbehandling med cytostatika.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte har bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

 1. Rausch SM, Winegardner F, Kruk KM, Phatak V, Wahner-Roedler DL, Bauer B, et al. Complementary and alternative medicine: Use and disclosure in radiation oncology community practice. Supportive Care in Cancer 2011;19:521-529.
 2. Velicer CM, Ulrich CM. Vitamin and mineral supplement use among US adults after cancer diagnosis: A systematic review. Journal of Clinical Oncology 2008;26:665-673.
 3. Sanjoaquin MA, Allen N, Couto E, Roddam AW, Key TJ. Folate intake and colorectal cancer risk: a meta-analytical approach. Int J Cancer 2005;113:825-8.
 4. Vollset SE, Clarke R, Lewington S, Ebbing M, Halsey J, Lonn E, et al. Effects of folic acid supplementation on overall and site-specific cancer incidence during the randomised trials: meta-analyses of data on 50 000 individuals. Lancet 2013;381:1029-1036.
 5. Mayne ST, Ferrucci LM, Cartmel B. Lessons learned from randomized clinical trials of micronutrient supplementation for cancer prevention. Annu Rev Nutr 2012;32:369-90.
 6. Livsmedelsverket. http://www.livsmedelsverket.se/. (Nedladdad 2016-02-23) 2016.
 7. FASS. http://www.fass.se. (Nedladdad 2016-02-23) 2016.
 8. Cole BF, Baron JA, Sandler RS, Haile RW, Ahnen DJ, Bresalier RS, et al. Folic acid for the prevention of colorectal adenomas: a randomized clinical trial. Jama 2007;297:2351-9.
 9. Jaszewski R, Misra S, Tobi M, Ullah N, Naumoff JA, Kucuk O, et al. Folic acid supplementation inhibits recurrence of colorectal adenomas: a randomized chemoprevention trial. In: World journal of gastroenterology; 2008. p 4492-8.
 10. Logan RF, Grainge MJ, Shepherd VC, Armitage NC, Muir KR. Aspirin and folic acid for the prevention of recurrent colorectal adenomas. Gastroenterology 2008;134:29-38.
 11. Moreira DM, Banez LL, Presti JC, Jr., Aronson WJ, Terris MK, Kane CJ, et al. High serum folate is associated with reduced biochemical recurrence after radical prostatectomy: results from the SEARCH Database. Int Braz J Urol 2013;39:312-8; discussion 319.
 12. Qin X, Cui Y, Shen L, Sun N, Zhang Y, Li J, et al. Folic acid supplementation and cancer risk: a meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Cancer 2013;133:1033-1041.
 13. Wu K, Platz EA, Willett WC, Fuchs CS, Selhub J, Rosner BA, et al. A randomized trial on folic acid supplementation and risk of recurrent colorectal adenoma. Am J Clin Nutr 2009;90:1623-31
 14. Sellers TA, Alberts SR, Vierkant RA, Grabrick DM, Cerhan JR, Vachon CM, et al. High-folate diets and breast cancer survival in a prospective cohort study. Nutr Cancer 2002;44:139-44.
 15. Tomaszewski JJ, Richman EL, Sadetsky N, O'Keefe DS, Carroll PR, Davies BJ, et al. Impact of folate intake on prostate cancer recurrence following definitive therapy: Data from CaPSURE™. Journal of Urology 2014;191:971-976.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2016-02-23
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201602

Bilagor

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Göran Bertilsson, Jessica Dagerhamn, Anna Edemo och Jan Liliemark vid SBU.

Sidan publicerad