Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) är en korttidsvariant av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som är en form av kognitiv beteendeterapi.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det evidens för om behandling med FACT är effektiv vid depression eller ångest?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie i vilken författarna undersöker effekterna av en förkortad variant av Acceptance and Comittment Therapy (ACT) vid depression. Vi har inte identifierat någon publikation som undersöker om det finns evidens för FACT vid ångest.

Författarna drar slutsatsen att den förkortade varianten av ACT, en individuell och fem gruppbehandlingar, hade effekt vid depression. Studien var dock mycket liten, oblindad, och deltagarna i kontrollgruppen kan ha fått varierande behandling, vilket sammantaget gör slutsatsen mycket osäker.

Behandlingar bestående av sammansatta och närbesläktade metoder har exkluderats från svaret.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom studiens kvalitet inte har bedömts. Här redovisas endast författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-10-01.

Identifierad litteratur

Randomiserade kontrollerade studier

Folke F, Parling T, Melin L. Acceptance and commitment therapy for depression: A preliminary randomized clinical trial for unemployed on long-term sick leave. In: Cognitive and behavioral practice; 2012. p 583-94.


Frågeställare

Psykolog, Västernorrland

Datum

2014-12-18

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Granskare

Professor Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Linköpings, Karolinska institutet samt Öronkliniken vid Linköpings universitetssjukhus

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-12-18
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/fact

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2014-10-01.

Databaser

Cochrane Library via Wiley, Embase via embase, CRD, PsycINFO, PsycARTICLES, Psychology and behavioral sciences Collection, Cinahl via EBSCO

Söktermer

Cochrane Library via Wiley 1 oktober 2014

Focused Acceptance and Commitment Therapy (FACT) for depression or anxiety disorder
  Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Depression] explode all trees 5444
2. "depression":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 30826
3. MeSH descriptor: [Anxiety] explode all trees 5174
4. "anxiety":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 19599
Intervention:
5. MeSH descriptor: [Acceptance and Commitment Therapy] explode all trees 3
6. "acceptance":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 5143
7. 8. "commitment":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 269
9. 10. "therapy":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 216923
11. focused:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 12452
12. 13. "brief":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 8243
Final (#1 OR #2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR (#6 AND #7 AND #8  AND #9) AND (#11 OR #12) 13 (2 CDSR, 11 CENTRAL)

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TI,AB] = Title or abstract

[KW] = key Word

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials” 

Embase via embase.com 1 oktober 2014

Focused Acceptance and Commitment Therapy (FACT) for depression or anxiety disorder
  Search terms Items found
Population:
1. 'depression'/exp OR depression:ab,ti 447985
2. 'anxiety'/exp OR anxiety:ab,ti 196154
Intervention:
3. (brief:ab,ti OR focused:ab,ti) AND 'acceptance and commitment therapy'/exp 50
4. 'focused therapy' OR ('brief version' OR 'short version' OR 'brief intervention' AND therapy) 1714
Study types:
5. 'controlled clinical trial'/exp OR controlled:ab,ti OR randomized:ab,ti OR randomised:ab,ti 1117490
Final (#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND #5 166

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

:ti:ab = Title or abstract

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

CRD 1 oktober 2014
< br /> Focused Acceptance and Commitment Therapy (FACT) for depression or anxiety disorder
  Search terms Items found
Intervention:
14. (Acceptance) AND (Commitment) AND (Therapy) 11
15. (focused) 2465
Final #4 AND #5 1

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

PsycINFO, PsycARTICLES AND Psychology and Behavioral Sciences Collection and CINAHL via EBSCO 1 oktober 2014

Focused Acceptance and Commitment Therapy (FACT) for depression or anxiety disorder
  Search terms Items found
Population:
1. 16. TX depression 518040
2. TX anxiety 462581
Intervention:
3. 17. TX ( acceptance and commitment therapy ) AND (focused OR brief) 333
Final (#1 OR #2) AND (#3 OR #4) AND #5 255

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's searchable fields

Sidan publicerad