Formulär för att utvärdera ångest och impulskontroll hos personer som använder dopning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Med dopning menas missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel som missbrukas för att öka musklernas styrka och volym. De vanligaste dopningspreparaten är anabola androgena steroider.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka evidensbaserade formulär finns för att utvärdera ångest och impulskontroll hos personer som använder anabola androgena steroider?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några studier som gäller validering och utvärdering av formulär och skattningsskalor för att upptäcka ångest och problem med impulskontroll hos personer som använder dopning. 

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-09-10.

Identifierad litteratur

Inga relevanta artiklar identifierades.


Frågeställare

Läkare, Örebro

Publiceringsdatum

2015-10-26

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn

Övriga medarbetare

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-10-26
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/dopning

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2015-09-10

Databaser

PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Embase via Embase, PsycINFO via Ebsco

Söktermer

PubMed via NLM 3 September 2015
Doping
  Search terms Items found
Population:
1. "Doping in Sports"[Mesh] 3 415
2. "Anabolic Agents"[Mesh] 5 905
3. ((("anabolic steroids"[Title/Abstract]) OR "anabolic androgenic steroids"[Title/Abstract]) OR "androgenic anabolic steroids"[Title/Abstract]) OR AAS[Title/Abstract] 8 635
4. (("anabolic agents"[Title/Abstract]) OR "anabolic androgenic agents"[Title/Abstract]) OR "androgenic anabolic agents"[Title/Abstract 754
5. 1 OR 2 OR 3 OR 4 15 075
Intervention:
6. "Psychiatric Status Rating Scales"[Mesh] OR "rating scales"[Title/Abstract] OR "rating scale"[Title/Abstract] OR (("semistructured"[Title/Abstract] OR "semi structured"[Title/Abstract] OR "structured"[Title/Abstract]) AND interview*[Title/Abstract]) 145 029
7. "Impulse Control Disorders"[Mesh] 6 230
8. Mass Screening[MeSH:NoExp] OR "Questionnaires"[MeSH] OR "Risk Assessment"[MeSH Terms] OR "Psychological Tests"[Mesh] OR "Psychometrics"[Mesh] OR Scale*[ti] OR Instrument[ti] OR Instruments[ti] OR Tool[ti] OR tools[ti] OR Measurement*[ti] OR Clinical predictor*[ti] OR Risk assessment[ti] OR risk screening[ti] OR Questionnaire*[ti] OR inventory[ti] OR psychometric*[ti] OR status form[ti] OR Checklist*[ti] OR score*[ti] 1 043 368
9. "Anxiety"[Mesh] 59 204
10. "Anxiety Disorders"[Mesh] 71 545
11. ((((anxiety[Title/Abstract]) OR anxieties[Title/Abstract]) OR Hypervigilance[Title/Abstract]) OR Nervousness[Title/Abstract]) OR "impulse control"[Title/Abstract] 131 933
12. 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 1275 299
Final 5 AND 6 795

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy
[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy
[TIAB] = Title or abstract
[TI] = Title
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Cochrane Library via Wiley 3 September 2015
Doping
  Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Doping in Sports] 82
2. MeSH descriptor: [Anabolic Agents] explode all trees 267
3. 1 OR 2 337
Intervention:
4. MeSH descriptor: [Psychiatric Status Rating Scales] explode all trees 8 571
5. MeSH descriptor: [Impulse Control Disorders] explode all trees 286
6. MeSH descriptor: [Mass Screening] explode all trees 5 210
7. MeSH descriptor: [Questionnaires] explode all trees 17 744
8. MeSH descriptor: [Risk Assessment] explode all trees 7 912
9. MeSH descriptor: [Psychological Tests] explode all trees 10 815
10. MeSH descriptor: [Psychometrics] explode all trees 2 432
11. MeSH descriptor: [Anxiety] explode all trees 5 279
12. MeSH descriptor: [Anxiety Disorders] explode all trees 5 086
13. 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 52 299
Final 3 AND 13 CDSR/0
CENTRAL/ 43
DARE/ 0
EED/ 0
HTA/ 0

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

MeSH descriptor = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

CDSR = Cochrane Database of Systematic Reviewc
CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”
DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”
EED = Economic Evaluations
HTA = Health Technology Assessments

Embase via embase.com 10 September 2015
Doping
  Search terms Items found
Population:
14. 'anabolic agent'/exp OR 'doping'/exp AND [embase]/lim 21 496
15. (('anabolic' OR 'androgenic') NEAR/5 ('steroids' OR 'agents')):ab,ti 5 325
16. 1 OR 2 23 975
Intervention:
17. 'psychological rating scale'/exp OR 'questionnaire'/exp OR 'rating scale'/exp OR 'psychologic test'/exp OR 'psychometry'/exp OR 'assessment of humans'/exp OR 'beck depression inventory'/exp OR 'beck hopelessness scale'/exp OR 'hamilton anxiety scale'/exp OR 'montgomery asberg depression rating scale'/exp OR 'stroop test'/exp AND [embase]/lim 799 766
18. 'rating scale':ab,ti OR 'psychologic test':ab,ti AND [embase]/lim< 42 958
19. 'anxiety'/exp OR 'anxiety assessment'/exp OR 'anxiety disorder'/exp OR 'impulse control disorder'/exp AND [embase]/lim 294 605
20. 4 OR 5 OR 6 977 268
Final 3 AND 7 777

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

:ti:ab = Title or abstract
* = Truncation
’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

PsycINFO via ebsco.com 10 September 2015
Doping
  Search terms Items found
Population:
21. DE "Performance Enhancing Drugs" 291
22. TX "anabolic steroids" OR TX "anabolic androgenic steroids" OR TX "androgenic anabolic steroids" OR TX "anabolic agents" OR TX "anabolic androgenic agents" OR TX "androgenic anabolic agents" 560
Final 1 OR 2 560

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

DE = Term from the thesaurusc TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's searchable fields
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad