Dansterapi vid utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Dansterapi är en konstnärlig terapiform där rörelse i syfte att öka kroppsmedvetenhet, stärka självkänslan, reducera stress och minska ångest används. Tanken är att främja sambandet mellan det emotionella, fysiska och sociala hos individen.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det någon bevisad effekt av dansterapi för behandling av utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd (AST)?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten identifierade inga relevanta randomiserade kontrollerade studier, RCT:er, på dansterapi vid AST och utvecklingsstörning. Vi identifierade inte heller någon systematisk översikt där studier av personer med AST och/eller utvecklingsstörning ingick.

Två översikter, där en bred sökning på interventionen gjorts, identifierades och redovisas. I dessa drar författarna slutsatsen att de flesta studier på dansterapi visar på positiva effekter, men att resultaten ska tas med försiktighet då studierna i de flesta fall är små och av dålig kvalitet.

Bättre studier på interventionen efterfrågas.

För ytterligare läsning om AST rekommenderas SBU:s rapport Autismspektrumtillstånd – Diagnostik och insatser för vårdens organisation, patientens delaktighet autismspektrumtillstånd från 2013.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-04.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Strassel JK, Cherkin DC, Steuten L, Sherman KJ, Vrijhoef HJ. A systematic review of the evidence for the effectiveness of dance therapy. Altern Ther Health Med 2011;17:50-9.

Kiepe M-S, Stöckigt B, Keil T. Effects of dance therapy and ballroom dances on physical and mental illnesses: A systematic review. The Arts in Psychotherapy 2012;39:404-411.


Frågeställare

Verksamhetsanalytiker, Värmland

Datum

2014-06-27

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Marie Österberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-06-27
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/dansterapi

Litteratursökning

Litteratursökning tom april 2014

Databaser
PubMed, The Cochrane Library, PsychInfo (endast journals)

Söktermer

PubMed April 2014

 

Search terms

Items found

Population:

1.      

(((("learning disability"[Title/Abstract]) OR "intellectual disability"[Title/Abstract]) OR retardation[Title/Abstract])) OR "Intellectual Disability"[Mesh]

121259

 

((autis*[Title/Abstract]) OR asperger[Title/Abstract]) AND (("Autistic Disorder"[Mesh]) OR "Asperger Syndrome"[Mesh])

13798

Intervention:

 

(((((((((((((dance[Title/Abstract]) OR dance-movement[Title/Abstract])) AND therapy[Title/Abstract])) OR "Dance Therapy"[Mesh]) OR ”Dance movement therapy”[Title/Abstract]) OR DMT[Title/Abstract]) OR “dance therapy”[Title/Abstract]) OR “Dance-movement therapy”[Title/Abstract]) OR “movement therapy”[Title/Abstract]))

2044

Study types:

 

 (((((((("meta analysis"[Publication Type]) OR "meta analysis"[Text Word]) OR "metaanalysis"[Text Word]) OR "meta-analysis"[Text Word]) OR Systematic[sb]) OR "systematic"[Text Word]) OR systematic*[Title/Abstract]))

 

379854

Combined sets:

 

#1 AND #4

12

 

#2 AND #4

5

 

#4 AND #5

112

Final

 

129

 

 

Cochrane April 2014

 

Search terms

Items found

Population:

1.      

"mental retardation":ti,ab,kw or retardation:ti,ab,kw or "intellectual disability":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

1978

 

autis*:ti,ab,kw or asperger:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

957

Intervention:

 

"dance therapy":ti,ab,kw or "movement therapy":ti,ab,kw or "dance-movement therapy":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

335

Combined sets:

 

#1 AND #3

2 (Central)

 

#2 AND #3

0

Final

 

2

 

 

PsycInfo April 2014 Endast journals

 

Search terms

Items found

Population:

1.      

TX 'mental retardation' OR TX retardation OR TX 'intellectual disability' 

48,879

 

(TX autism OR TX asperger syndrome) 

46,183

Intervention:

 

"dance therapy":ti,ab,kw or "movement therapy":ti,ab,kw or "dance-movement therapy":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

335

Combined sets:

 

#1 AND #3

88

 

#2 AND #3

164

Final

 

252

Sidan publicerad