Sköljning med Klobetasolgel eller Aureomycin (tetracyklin) vid aftösa munsår (afte)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Mer än varannan person får tillfälliga sår i munslemhinnan då och då. Det kallas för aftösa sår eller afte. De kan se ut som munblåsor, men det är egentligen ett eller flera små sår. De är vanligen upp till fem millimeter stora, lätt kraterformade med en kraftig rodnad i området runt såret. Såren kan göra ont, men blöder inte.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken effekt har sköljning med Klobetasolgel i jämförelse med Aureomycin hos patienter med multipla aftösa munsår?

Upplysningstjänstens svar

Inga direkta jämförande studier avseende Klobetasol versus Aureomycin (tetracyklin) vid multipla aftösa munsår kunde identifieras. I en välgjord och omfattande systematisk översikt från 2012, som beskriver kunskapsläget för behandling av tillståndet med tabletter eller sprutor (systemisk behandling), drar författarna slutsatsen att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. En översikt avseende lokal behandling identifierades också.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-12-11.

Identifierad litteratur

Systematisk översikt avseende systemisk behandling av afte

Brocklehurst P,TickleM,GlennyAM, LewisMA, Pemberton MN,Taylor J,WalshT,Riley P, Yates JM. Systemic interventions. for recurrent aphthous stomatitis (mouth ulcers). Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No: CD005411. DOI: 10.1002/14651858.CD005411.pub2.


Frågeställare

Läkare, Östergötland

Datum

2014-04-02

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Sofia Tranaeus, sofia.tranaeus@sbu.se

Övriga medarbetare

Sally Saad

Jan Liliemark

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-04-02
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2013-12-11

Databaser
PubMed via NLM, Cochrane Library (CDSR, CRM, DARE, EED, HTA) via Wiley, CENTRAL via Wiley, Embase via embase.com

Söktermer

PubMed via NLM 11 december 2013

Aftösa munsår
  Search terms Items found
Population:
1. "recurrent aphthous stomatitis"[tiab] OR "Stomatitis, Aphthous"[Mesh] 2920
2. "Stomatitis, Aphthous"[Mesh] OR "Aphthous stomatitis"[tw] 3093
Intervention:
3. "Clobetasol"[Mesh] OR Clobetasol[tw] OR Clofenazon[tw] OR Clobex[tw] OR Cormax[tw] OR OLUX[tw] OR Dermovate[tw] OR Embeline[tw] OR Temovate[tw] OR Chlortetracycline[tw] OR Aureomycin[tw] OR Aureomycine[tw] OR Aureocyclin[tw] OR Biomycin[tw] OR "Chlortetracycline"[Mesh] 7432
Limits
4. Systematic[SB] 210053
Combined sets
5. 1 AND 4 22
6. 2 AND 3 26
Final 5 OR 6 48

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Cochrane Library (CDSR, CRM, DARE, EED, HTA) via Wiley 11 december 2013

Aftösa munsår
  Search terms Items found
Population:
1. "aphthous stomatitis" OR "Stomatitis, Aphthous"[Mesh] 8
Final 1 8

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

 “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

 

CENTRAL via Wiley 11 december 2013

Aftösa munsår
  Search terms Items found
Population:
1. "aphthous stomatitis" OR "Stomatitis, Aphthous"[Mesh] 256
Intervention:
2. "Clobetasol"[Mesh] OR Clobetasol OR Clofenazon OR Clobex OR Cormax OR OLUX OR Dermovate OR Embeline OR Temovate OR "Chlortetracycline"[Mesh] OR Chlortetracycline OR Aureomycin OR Aureomycine OR Aureocyclin OR Biomycin) 511
Final 1 AND 2 5

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

Embase via embase.com 11 december 2013

Aftösa munsår
  Search terms Items found
Population:
1 'aphthous stomatitis'/exp OR 'aphthous stomatitis' 3444
Intervention:
2 'clobetasol'/exp OR clobetasol OR clofenazon OR 'clobex'/exp OR clobex OR 'cormax'/exp OR cormax OR 'olux'/exp OR olux OR 'dermovate'/exp OR dermovate OR 'embeline'/exp OR embeline OR 'temovate'/exp OR temovate OR 'chlortetracycline'/exp OR chlortetracycline OR 'aureomycin'/exp OR aureomycin OR 'aureomycine'/exp OR aureomycine OR aureocyclin OR 'biomycin'/exp OR biomycin) 12623
Final 1 AND 2 67

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad