Samlat om insatser mot PTSD

SBU har tagit fram en folder som beskriver samlat vilka terapier, läkemedel och andra insatser mot posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som hittills har visats vara till hjälp. Skriften riktar sig främst till personal inom vård och omsorg. Den finns nu också i en lättläst version samt i översättning till arabiska och somaliska