Rekonstruktion med fettransplantation efter bröstcancer – onkologiskt utfall

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Rapport från HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.

Till rapporten

Du kommer att lämna SBU:s webbplats.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2015-06-26
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan publicerad