Läkemedelssäkerhet – hur skall läkemedelsförråd på en slutenvårdsavdelning organiseras på ett optimalt sätt?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Rapport från Region Skåne.

Till rapporten

Du kommer att lämna SBU:s webbplats.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2015-09-30
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan publicerad