Hyperbar oxygenterapi (2012:44)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Rapport från Västra Götalandsregionen.

Till rapporten (endast på engelska)

Du kommer att lämna SBU:s webbplats.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2012-01-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Publikationer inom samma område

Sidan publicerad