Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Sammanfattas forskningen rätt?

Stark evidens behöver inte betyda stark effekt, och svag evidens ska inte förväxlas med svag effekt. Inte heller är grad av evidens detsamma som angelägenhetsgrad. Det gäller att lyssna kritiskt när en systematisk översikt refereras av någon som argumenterar för eller mot en insats.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Postcovid: forskningsfrågor rankades av flera berörda

  2. Så används termerna på SBU

  3. Vulvasmärta: Bättre kunskap behövs om föga känt tillstånd

  4. Filmat samspel kan bidra till föräldrars lyhördhet för barnet

  5. Valet av insats är ibland ett etiskt vägval

  6. Psykiatri: Nätverktyg kan lindra som annan kbt vid social ångest

  7. Proffsledd tolvstegsinsats ökar chansen till varaktig nykterhet

  8. Vårdrelation: Fast kontakt kan spela stor roll för mångas hälsa

  9. Känsligt läge på lagret

  10. Forskarna måste visa hela bilden