Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Grundkravet: att i varje fall inte skada

Många åtgärder i vård och socialt arbete kan göra både nytta och skada. Men det är nyttan som väcker störst intresse. Därför kan avvägningen mellan nytta och risk bli fel.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Musik gör troligen gott inom vård vid demens

  2. Könsdysfori: Vetenskapligt oklart hur unga mår på sikt

  3. Unga: Ovisst hur öppenvården bäst hindrar nya ungdomsbrott

  4. Tillägg av konstgjord lunga räddar fler vuxna med livshotande andnöd

  5. Möjligt att fysisk aktivtet lindrar svår menssmärta

  6. Rehab: Kan förbättra hälsa och livskvalitet efter hjärnskakning

  7. Helsäker men inte riktigt klok

  8. Om hjälpen hölls ihop

  9. Grundläggande frågor om kliniska riktlinjer

  10. Sjuksköterskor startar studiecirklar om evidens