Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Forskarna måste visa hela bilden

Det drabbar människors liv och hälsa när resultaten av klinisk forskning rapporteras på ett ofullständigt, svårtillgängligt och missvisande sätt. Därför försöker många länder motverka problemen – trots avsevärda hinder.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Systematisk översikt: sex steg i arbetet

  2. Psykiatrisk heldygnsvård av unga – grundfrågorna måste tacklas

  3. Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning

  4. Anställning vid nedsatt intellektuell funktion

  5. KBT respektive ACT i behandling av långvarig smärta: Individuell kontra gruppvis terapi

  6. Protonstrålbehandling av cancer hos barn och vuxna

  7. Videomöte jämfört med fysiskt besök inom primärvården

  8. Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

  9. Tidig nappanvändning och amningsproblem

  10. Napp mot plötslig spädbarnsdöd?