Vilken typ av konservativ sårvård med kompresser, förband, plattor eller geler vid svårläkta infekterade fotsår hos vuxna med diabetes ger bäst effekt?

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om olika kompresser, förbandstyper, plattor eller geler läker fler sår än någon annan förbandstyp.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård 2015. Läs riktlinjerna (rad E29)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här