Viktnedgångsprogram (BWL) jämfört med kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp eller guidad självhjälp vid hetsätningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, livskvalitet och biverkningar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Se Kapitel 11 ”Överväganden för forskning, policy och praktik” i den systematiska översikten

Vad finns?

KBT-behandling ger en högre andel som når remission jämfört med viktnedgångsprogram vid ettårsuppföljningen (begränsat vetenskapligt underlag). När det gäller hetsätningsfrekvensen så är KBT bättre än viktnedgångsprogram vid båda tidpunkterna (begränsat vetenskapligt underlag). Däremot ses ingen skillnad mellan behandlingarna när det gäller effekt på viktnedgång eller depression (begränsat vetenskapligt underlag). Se den systematiska översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här