Uppsökande arbete i socialt utsatta bostadsområden

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Uppsökande arbete i socialt utsatta bostadsområden

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

  • SBU:s Upplysningstjänst har inte kunnat identifiera några primärstudier eller systematiska översikter som handlar om uppsökande arbete för att minska kriminalitet och öka tryggheten i socialt utsatta bostadsområden. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst. Läs mer här 

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här