Ultraljudsledd skumsklerosering (UGFS) jämfört med kirurgi för vuxna med symtomgivande åderbråck i benen på grund av huvudstamsreflux

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För ett eller flera andra effektmått än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag (se HTA-rapport från Västra Götalandsregionen, Endovenösa interventioner mot åderbråck)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Nelzén O, Cervin A, Daxberg E-L, Drott C, Gelin J, Persson J, Samuelsson O, Svanberg T, Jivegård L. Endovenous interventions on varicose veins of the leg [Endovenösa interventioner mot åderbråck]  Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2015. Regional activity-based HTA 2015:77. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: