Triaden vid misstänkt skakvåld

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Triaden vid misstänkt skakvåld

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att triaden (tre komponenter i en helhet, vanligen bestående av subduralblödning, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan) och därmed dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld. Begränsat vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med kraftigt försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Det är viktigt att klargöra att även begränsat vetenskapligt stöd för en metods tillförlitlighet eller effekt inte innebär avsaknad av vetenskapligt stöd. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 255. ISBN 978-91-85413-98-0. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här