Transkraniell magnetkamerakontrollerad fokuserad ultraljudsbehandling för patienter med Parkinsons sjukdom

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Corneliuson O, Björk-Eriksson T, Daxberg E-L, Fhager A, Persson J, Pettersson J, Sjögren P, Skagervik I, Strandell A.Transcranial Magnetic Resonance Guided Focused Ultrasound for Treatment of Essential Tremor, Neuropathic Pain and Parkinson’s Disease. [Transkraniell magnetkamerakontrollerad fokuserad ultraljudsbehandling för essentiell tremor, neuropatisk smärta och Parkinsons sjukdom]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2015. Regional activity-based HTA 2015:82. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:
Sidan uppdaterad