Smärtbehandling med lokalbedövning för barn och ungdomar med cerebral pares

Vad behövs?

Studierna bör klart specificera: behandlingsförhållanden, ålder, typ av smärta som behandlas, administrering av läkemedel, effektiv dos för olika åldrar och vikt. Man bör också fokusera på att studera större populationer då tidigare studier varit små. Metod för mätning av smärta måste klart preciseras (för mer information se översikt).

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Beecham E, Candy B, Howard R, McCulloch R, Laddie J, Rees H, Vickerstaff V, Bluebond-Langner M, Jones L. Pharmacological interventions for pain in children and adolescents with life-limiting conditions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010750. DOI: 10.1002/14651858.CD010750.pub2. Mer om översikten »

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Sidan uppdaterad