Smak- och luktsinne efter cytostatikabehandling

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Smak- och luktsinne efter cytostatikabehandling

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • Coming to your senses: detecting taste and smell alterations in chemotherapy patients. A systematic review. Gamper EM, Zabernigg A, Wintner LM, Giesinger JM, Oberguggenberger A, Kemmler G, Sperner-Unterweger B, Holzner B. J Pain Symptom Manage. 2012 Dec;44(6):880-95. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2011.11.011. Mer om översikten  »
  • The influence of chemotherapy on taste perception and food hedonics: a systematic review. Boltong A, Keast R. Cancer Treat Rev. 2012 Apr;38(2):152-63. doi: 10.1016/j.ctrv.2011.04.008. Mer om översikten  »

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: