Separerad läkemedelsförvaring för läkemedel som lätt kan förväxlas på grund av likartat utseende eller namn för patienter inlagda på vårdavdelning

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Drug Safety - How to Optimally Organise the Storage of Medications in a Ward Setting. Läkemedelssäkerhet – hur skall läkemedelsförråd på en slutenvårdsavdelning organiseras på ett optimalt sätt? Skånes universitetssjukvård, Enheten för HTA, Staben för forskning och utbildning CRC, Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:
Sidan uppdaterad