Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid hetsätningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, body mass index (BMI), depressiv symtomatologi och livskvalitet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Kapitel 5 i den systematiska översikten. Se även Kapitel 11 ”Överväganden för forskning, policy och praktik” i den systematiska översikten

Vad finns?

SSRI visar sig vara en verksam behandling, med begränsat vetenskapligt stöd, på kort sikt för personer med hetsätningsstörning. Den ökar både andelen som når remission, och minskar hetsätningsfrekvensen. se den systematiska översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: