Ryggmärgsstimulering jämfört med enbart medicinsk behandling vid refraktär angina pectoris avseende dödlighet och hjärtinfarkt

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Studier av långtidseffekter på symtom, livskvalitet och funktionsmått av ryggmärgstimulering jämfört med enbart medicinsk behandling saknas, likaså saknas studier av tillräcklig storlek på effekter på dödlighet och hjärtinfarkt. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad A22.02)

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad A22.02)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad A22.02)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: