Rehabilitering vid långvariga symtom eller följdsjukdomar efter bekräftad covid-19-infektion (postcovid)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

  • SBU har fått regeringens uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av covid-19 (postcovid), läs mer här
  • SBU har inventerat forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19 (postcovid) samt låtit personer som berörs av tillståndet gemensamt prioritera bland dessa, läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Långvariga symtom vid covid-19. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 319. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Reviderad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här