ReACT för bedömning av risk för suicid, försök till suicid

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För personer vilka lider av självskadehandlingar finns
viss evidens för sensitivitet och specificitet (tillförlitlighet). Se rapport sid 49 och 68 för ytterligare information»

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7. Mer om översikten »

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: