Radiologisk utredning med CT, PET-CT eller MR jämfört med annan undersökning vid kolorektala levermetastaser, avseende tillförlitlighet på patientnivå

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

  • ”Studier som jämför diagnostiska metoder för att kartlägga levern hos oselekterade patienter med kolorektal cancer, antingen som del av primärdiagnostisk utredning eller för postoperativ surveillance.”
  • ”Prospektiva studier för att jämföra tillförlitligheten för levermetastaser mellan radiologiska metoder bland oselekterade patienter med kolorektal cancer.”

        Mer om översikten

Vad finns?

”Det föreligger ett begränsat vetenskapligt underlag GRADE Gradetecken för att MR har högre sensitivitet än övriga metoder och en högre specificitet än CT vad gäller tillförlitlighet på lesionsnivå.” Mer om översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Diagnostisk tillförlitlighet för kolorektala levermetastaser med CT, PET-CT och MR: metaanalys och hälsoekonomiska implikationer. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2018. Rapport 2018:10. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: