Råd om lågfettkost med lågt GI jämfört med lågfettkost med högt GI vid fetma

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag (se den systematiska översikten).

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning for medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 218. ISBN 978-91-85413-59-1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här