Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) för att diagnostisera depression inom somatisk specialistsjukvård

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det finns begränsat vetenskapligt stöd för att PHQ-9 har god känslighet och träffsäkerhet när det gäller screening av depression i primärvård samt för att PHQ-9 är kan mäta förändring vid bedömning av behandlingseffekter. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som stöd för diagnostik och bedöm­ning av svårighetsgrad av depression. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 276. ISBN 978-91-88437-18-1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: