Passivt rörelseuttag jämfört med ingen behandling hos patienter med stroke

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

”Behandling med passivt rörelseuttag kan förbättra funktion och aktivitet något hos patienter med stroke (begränsat vetenskapligt underlag, GRADE ⊕⊕OO)”. ”Behandling med passivt rörelseuttag kan förbättra rörelseomfång något hos patienter med stroke (begränsat vetenskapligt underlag, GRADE ⊕⊕OO).” Se den systematiska översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • Limbäck Svensson G, Bernhardsson S, Dahlgren A, Daxberg E-L, Freadrich K, Grip K, Henriksson L, Hagström Y, Lannefors L, Persson J, Påhlman U, Sjögren P, Sunnerhagen KS, Thelandersson A, Samuelsson O. Effects of passive movement therapy in patients with stroke, spinal cord injury or need of intensive care [Effekter av passivt rörelseuttag hos patienter med stroke, ryggmärgsskada eller behov av intensivvård]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2018. Regional activity based HTA 2018:101. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här