Optimal behandling med dopaminantagonist jämfört med optimal behandling med levadopa vid tidig fas av Parkinsons sjukdom

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Information finns om jämförande studier, dock är då doseringen av dopaminantagonster låga i jämförelse med dosering av levadopa, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom 2016. Läs riktlinjerna » (rad PD10)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom 2016. Läs riktlinjerna » (rad PD10)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: