Operation i akut skede vid akut gallblåseinflammation, jämfört med planerad operation när inflammationen lagt sig, avseende dödlighet, galläckage, återgång i arbete, livskvalitet och patientupplevelse

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Om man opererar patienter med akut gallblåseinflammation med laparoskopi i akut skede uppskattar SBU att det frigörs cirka tre vårddagar per patient jämfört med att operera planerat i ett senare skede (måttligt starkt vetenskapligt underlag). Den totala risken för komplikationer förefaller vara densamma om man opererar i akut skede eller planerat vid ett senare tillfälle (begränsat vetenskapligt underlag). Se den systematiska översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 259. ISBN 978-91-88437-01-3. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här