Minimalinvasiv kirurgisk ablation vid uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling jämfört med kateterburen ablation avseende dödlighet och livskvalitet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs fler randomiserade kontrollerade studier med längre uppföljning och på en mer oselekterad population för att bekräfta tidigare gjorda fynd, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad C12.02)

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad C12.02)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad C12.02)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: