Minimalinvasiv kirurgi jämfört med icke-kirurgisk behandling av smärtor i sakroiliakaleden avseende långtidseffekter, komplikationer och reoperationer

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

På kort sikt (6 månader) ger minimalinvasiv kirurgi bättre utfall, inklusive smärtlindring och hälsorelaterad livskvalitet, än icke-kirurgisk behandling hos vuxna patienter med funktionsnedsättande smärta som bedömts lokaliserad till sakroiliakaleden och som varat i minst 6 månader.

Det vetenskapliga underlaget för dessa effekter 6 månader efter operation är begränsat. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Smärtor i sakroiliaka-leden och minimalinvasiv kirurgi. Metodrådet SLL-Gotland; 2017. HTA-rapport 2017:41. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här