Läkemedelsgivande ballong, paclitaxel, jämfört med konventionell icke läkemedelsavgivande ballong för personer som har kritisk ischemi och lesioner under knäet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För ett eller flera andra effektmått än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag (se HTA-rapport från Västra Götalandsregionen, Läkemedelsavgivande ballonger och stentar vid behandling av benartärsjukdom)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Falkenberg M, Carlson P, Nordanstig J, Pettersson J, Smidfelt K, Svanberg T, Sjögren P, Sjövall H.Drug eluting balloons and stents for symptomatic peripheral arterial disease. [Läkemedelsavgivande ballonger och stentar vid behandling av benartärsjukdom.] Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2015. HTA-rapport 2015:81.  Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:
Sidan uppdaterad