Kirurgisk resektion jämfört med aktiv exspektans hos patienter med rektalcancer med komplett remission efter kemoradioterapi

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs studier med längre uppföljningstider. Se översikten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Angenete E, Ekelund AC, Hermanson M, Larsson K, Strandell A, Svanberg T, Swartling T, Jivegård L. Rectal cancer with complete clinical remission after chemoradiotherapy: resection or watch-and-wait? [Rektalcancer med komplett remission efter kemoradioterapi: operation eller aktiv exspektans?] Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2017. Regional activity-based HTA 2017:95. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: