Kirurgi vid asymtomatisk eller mild primär hyperparatyreoidism

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Fler randomiserade kontrollerande studier behövs

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • Singh Ospina N, Maraka S, Rodriguez-Gutierrez R, Espinosa de Ycaza AE, Jasim S, Gionfriddo M, et al. Comparative efficacy of parathyroidectomy and active surveillance in patients with mild primary hyperparathyroidism: a systematic review and meta-analysis. Osteoporosis International, 2016; 27 (12): 3395-407. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här