Kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning vid sätesändläge i fullgången tid avseende mödradödlighet och placentakomplikationer vid efterföljande förlossningar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Avseende utfall hos mamman

”Maternell morbiditet inom ett år redovisades i en RCT och tre kohortstudier. Det kan föreligga liten eller ingen skillnad i allvarlig maternell morbiditet efter planerat kejsarsnitt jämfört med planerad vaginal förlossning (GRADE ++)”.

Avseende barnutfall

”Planerat kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning kan minska risken för perinatal död (GRADE ++).

Planerat kejsarsnitt jämfört med planerad vaginal förlossning minskar troligen frekvensen av Apgar score <7 vid 5 minuter (GRADE +++) och kan minska risken för traumatiska fosterskador och behovet av perinatal intensivvård (GRADE ++ för båda utfallen).

Det kan föreligga liten eller ingen skillnad i morbiditet hos barnet långsiktigt efter planerat kejsarsnitt jämfört med planerad vaginal förlossning (GRADE ++)”. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Wängberg Nordborg J, Alkmark M, Carlsson Y, Eriksson Orrskog M, Jivegård L, Stadig I, Svanberg T, Strandell A Term breech presentation - Caesarean section versus vaginal delivery [Sätesändläge i fullgången tid - kejsarsnitt eller vaginal förlossning?]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2017. Regional activity based HTA 2017:98. Mer om översikten.

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: