Insatser för att förebygga spel med ekonomiska insatser respektive överdriven användning av spel och internet hos barn, ungdomar och unga vuxna

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det finns två studier, en vardera på personanpassad normativ återkoppling och skolprogram. Det är inte tillräckligt för att dra slutsatser om effekter.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-85413-87-4. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här