Heparin vid behandling eller prevention av venös tromboembolism hos barn

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • Vidal E, Sharathkumar A, Glover J, Faustino EV. Central venous catheter-related thrombosis and thromboprophylaxis in children: a systematic review and meta-analysis. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2014. Mer om översikten » 
  • Shah Prakeshkumar S, Shah Vibhuti S. Continuous heparin infusion to prevent thrombosis and catheter occlusion in neonates with peripherally placed percutaneous central venous catheters. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2011. Mer om översikten »

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:
Sidan uppdaterad