Fysisk aktivitet på recept jämfört med ingen behandling avseende blodtryck, blodfetter, morbiditet och mortalitet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

”Sammanfattande slutsats.
I denna HTA-rapport identifierades sju RCT, en kohortstudie och en fallserie där FaR i nordiska förhållanden har jämförts med rutinvård, gruppsessioner eller allmän skriftlig information avseende betydelsen av fysisk aktivitet hos vuxna som av vården bedömts vara i behov av ökad fysisk aktivitet. […]
FaR jämfört med ej FaR kan troligen öka den fysiska aktivitetsnivån och är troligen förenad med liten eller ingen skillnad i risker och biverkningar (GRADE⊕⊕⊕).

Fysisk aktivitet på recept kan öka sex minuters-gångsträckan (6-MWT), samt leda till liten eller ingen skillnad i hälsorelaterad livskvalitet, glukosmetabolism, samt kan minska kroppsvikt och midjemått något (GRADE⊕⊕) […]
Sammanfattningsvis förbättrar FaR troligen den fysiska aktivitetsnivån men storleksordningen på förbättringen är dåligt definierad”. Se den systematiska översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • Börjesson M, Arvidsson D, Blomqvist Å, Daxberg E-L, Jonsdottir I.H., Lundqvist S, Mellén A, Onerup A, Persson J, Sjögren P, Svanberg T, Jivegård L. Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription [Effektivitet av den svenska modellen för fysisk aktivitet på recept (FaR)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2018. Regional activity based HTA 2018:100. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här