Fosterövervakning med STAN under pågående förlossning

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Fosterövervakning med STAN under pågående förlossning

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • Salmelin A, Wiklund I, Bottinga R, Brorsson B, Ekman-Ordeberg G, Grimfors EE, et al. Fetal monitoring with computerized ST analysis during labor: a systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92:28-39. Mer om översikten »

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. ST-analys i kombination med CTG (STAN) för fosterövervakning under förlossning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU Alert-rapport nr 2006-04. ISSN 1652-7151. Mer om översikten »

Informationen är hämtad från Metodrådet Stockholms läns landsting (SLL) – Gotland.

Diarienr:
Publicerad:
Reviderad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:
Sidan uppdaterad