Enstaka behandling med repetitiv transkraniell magnetisk stimulering jämfört med placebo eller sham vid kronisk neuropatisk smärta

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Effekter på smärta av upprepad behandling med rTMS: Upprepad behandling med rTMS kan resultera i viss eller ingen smärtlindring hos patienter med kronisk neuropatisk smärta (GRADE ). Behandlingssvaret på rTMS kan vara en bra prediktor av svaret på epidural MCS (GRADE ). Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Gatzinsky K, Bergh C, Liljegren A, Silander H, Samuelsson J M, Svanberg T Samuelsson O. Repetitive transcranial magnetic stimulation in management of chronic neuropathic pain [Repetitiv transkraniell magnetisk stimulering för behandling av kronisk neuropatisk smärta] Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2017. Regional activity-based HTA 2017:94. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: