Endotelinreceptorantagonister jämfört med placebo vid CTEPH (kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension) avseende överlevnad, arbetsförmåga mätt med 6 minuters gångtest och inläggning på sjukhus

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Information om långtidseffekter saknas, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad D26.02)

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad D26.02)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad D26.02)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: